Obsah projektu

Projekt je zaměřen na zvyšování kompetencí řídicích pracovníků škol v oblasti řízení a personální politiky. Smyslem projektu je rozvoj schopností organizace práce, řízení času a kapacit a rozvoj schopností řídicích pracovníků ve školství v oblasti řízení. To vše v souladu s principy systemického přístupu na základě unikátního oboru Performance Tuning (PT). PT je soubor nástrojů maximalizace výkonu. V manažerské rovině tento obor řeší přístup k jednotlivcům, pracovním skupinám a jejich vztahům. Všechny tyto nástroje zabezpečují dlouhodobý vysoký výkon a respektují motivující interpersonální vztahy. Výsledkem práce při aplikaci poznatků PT je značný posun při řešení problémů, jež se zdály být neřešitelné, dosažení zdánlivě nedosažitelných cílů a realizace aktivit, jež by jinak byly mimo možnosti a schopnosti pracovníků. To vše při akcentu na změnu myšlení a chování osob pomocí tzv. systemické práce.